Logo Vredegerechten Gent

Territoriale bevoegdheid

 

Ook vandaag blijft het vredegerecht een laagdrempelige rechtbank. Teneinde de nabijheid van de rechtzoekende te verzekeren telt ons land maar liefst 187 vredegerechten verdeeld over 229 zetels.


Niet elk geschil wordt door de vrederechter behandeld: het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Dit betekent dat o.a. sociale, strafrechtelijke en fiscale geschillen niet door de vrederechter behandeld worden.


Als u zich tot een vrederechter moet wenden, hoe weet u dan welke vrederechter bevoegd is? Eens de materiële bevoegdheid van de vrederechter vaststaat, moet bepaald worden voor welk vredegerecht de rechtzoekende zijn vordering moet indienen. Een rechter is slechts bevoegd voor het rechtsgebied dat hem door de wet is toegekend.
In het geval van een vredegerecht spreekt men van een kanton.


Het rechtsgebied van het kanton Deinze omvat :

De stad Deinze en de gemeenten Aalter, Knesselare, Nevele en Zulte.

Bij twijfel kunt u steeds op de griffie informeren.

Met betrekking tot de territoriale bevoegdheid van andere vredegerechten, kan u volgende website raadplegen:
www.juridat.be

De algemene regel is dat de vordering kan gebracht worden voor (art. 624 Ger.W.):

De territoriale bevoegdheid is soms wat ingewikkeld door afwijkende bijzondere regelingen.

Enkele voorbeelden:

Ingeval u twijfelt, is het aangewezen dat u zich vooraf informeert.