Logo Vredegerechten Gent

Openbare zittingen

 

De openbare zitting van het kanton Deinze vindt plaats iedere dinsdag om 9.00 uur.

Er zijn zittingen in raadkamer waar geen publiek toegelaten is. Op de openbare zittingen is wel publiek toegelaten.


De vrederechter zetelt nooit alleen en wordt zowel in de raadkamer als op de openbare zitting bijgestaan door de (hoofd)griffier (art. 173 Ger.W.). In geval de vrederechter verhinderd is, wordt zij vervangen door een plaatsvervangende vrederechter.


Partijen kunnen in persoon verschijnen en soms bij volmacht maar er zijn strikte wettelijke regels dienaangaande. Een op voorhand ingewonnen inlichting kan een nutteloze verplaatsing vermijden.


Alle zaken, zowel deze in raadkamer als in de openbare zitting, worden zo spoedig mogelijk behandeld. Uitzonderingen daargelaten, worden de zaken die niet onmiddellijk kunnen behandeld worden, steeds op korte datum uitgesteld. Dit vermijdt een teveel aan administratieve formaliteiten en garandeert een snellere werking. De advocaten en partijen kunnen eveneens vanaf het begin van het proces, proceduretermijnen afspreken zodat er zo min mogelijk tijd verloren gaat. (zie ‘Formulieren’)